Universalclimate.com

Hur man skriver C-D-G ackorden anges

När du skriver musik för gitarr, kommer det ofta vara nödvändigt att inkludera ackord diagram. Dessa anger att en spelare vad konstaterar att spela och vad finger bör på vilken sträng och som bandet. Ackord diagram följer en liknande stil med sex rader som representerar de sex strängarna. Eftersom de flesta gitarrister är högerhänt, stränger skrivs (från vänster till höger): E, A, D, G, B, E. A circle är placerad på greppbrädan där ett finger ska vara intryckt. Nummer inuti cirkeln representerar vilket finger bör användas, med en 1 som representerar pekfingret, 2 långfingret, 3 ringfingret och 4 pinky. Överst på greppbrädan kommer antingen vara ett "O" eller "X" för de strängar som inte har en cirkel med ett nummer av den på greppbrädan. Ett "O" anger det öppet string är också spelade, medan ett "X" anger att strängen inte vara spelade. C, D och G ackord är vanliga ackord. De passar in i flera skalor och har relativt enkla fingersättning. Följaktligen, som låtskrivare du kan ofta behöva skriva ut ackord diagram för dessa ackord.

Instruktioner

• Rita sex vertikala linjer för att representera din strängar. Dessutom dra tre horisontella linjer, vinkelrätt mot de vertikala linjerna. Du kommer att upprepa detta steg för varje ackord du vill ange.

• Indikera C-ackord genom att rita en cirkel med en 1 inuti den på första bandet på strängen andra från höger. Rita en cirkel med en 2 inuti den på andra bandet på strängen tredje från vänster. Rita en cirkel med en 3 inuti den på tredje bandet på strängen andra från vänster. Ovanför greppbrädan, rita ett X framför den första strängen till vänster, och OS ovanför den första strängen på höger och tredje strängen från höger. Du har nu angett C-ackord.

• Ange D ackord genom att rita en cirkel med en 2 inuti den på andra bandet på strängen längst till höger. Rita en cirkel med en 3 inuti den på tredje bandet på en sträng-strängen från strängen längst till höger. På strängen till vänster om det, i det andra bandet, rita en cirkel med en 1 av den. Ovanför greppbrädan, rita x ovanför strängen längst till vänster och strängen precis intill som. Rita en O ovan strängen två strängar från vänster.

• Ange ett G-ackord genom att rita en cirkel med en 4 inuti den på tredje bandet på strängen längst till höger. Rita en cirkel med en 3 inuti den på tredje bandet på strängen längst till vänster. På strängen till höger om att rita en cirkel med en 2 inuti den på andra bandet. Rita OS över greppbrädan på strängarna som för närvarande inte har cirklar med nummer på dem.