Universalclimate.com

Hur man skriver kemiska ekvationer i ord

Kemiska ekvationer skildra processen för en kemisk reaktion. De fyra primära typerna av kemiska reaktioner är syntes, nedbrytning, ersättning och Joniska. I en reaktion som syntes kombinera två reaktanter bildar en komplex förening. En nedbrytning reaktion börjar som en komplex förening sedan bryts ner till mindre delar. I ersättning reaktioner växlar ett aktivt element från att vara ansluten till ett mindre aktiva element till en mer aktiv beståndsdel. För att räknas som en jonisk reaktion, måste resultatet bli en fällning, vatten, gas eller andra jonisk förening.

Instruktioner

• Skriva ut en kemisk likställande i ord genom att först identifiera element eller föreningar som anges, att notera att nedsänkt text efter den kemiska beteckningen kan ge ytterligare information: (s) betyder solid, (g) är gas och (aq) är vattenlösning. Identifiera typen av reaktion närvarande. Skriv ut ordet "avkastning" att representera på pilen i mitten av ekvationen.

• Öva genom att skriva ut orden för kemiska ekvation C(s) + 02(g)---> CO2(g). Identifiera de grundämnen och föreningar första, bl.a: C(s) = kol solid, 02(g) = syrgas och CO2(g) = koldioxid. Avgöra vilken typ av reaktion; eftersom två element kombineras för att bilda en mer komplicerad förening, är det en syntes reaktion.

• Skriv ut ordet problemet med hjälp av den insamlade informationen. Reaktionen av fast kol och gasformigt syre gav en syntes av gasformig koldioxid.