Universalclimate.com

Hur man sparar regnskogen

Alla vet vikten av att rädda regnskogen. Vi känner alla till utrotningshotade djur och djur förstörs varje dag och att vi alla måste vidta åtgärder för att hålla regnskogar från att vara helt förstört. Men du kanske inte vet hur man sparar regnskogen eller vad du kan göra varje dag för att hjälpa. Läs vidare för att läsa mer.

Instruktioner

• Donera pengar till en fond som går att utbilda människor om regnskogar. Ett exempel är rädda the Rainforest Inc. som hjälper bly utställningar och får människor in i regnskogen så de själva kan se hur viktigt det är att spara dem. EcologyFund är ett annat exempel på ett sätt du kan skicka pengar för att rädda regnskogarna.

• Skydda miljön. Göra "minska, återanvända, återvinna" ditt personliga motto. Vägra att använda plast påsar när du går till mataffären, och ta med din egen hemifrån. Återanvända alla engångsartiklar och återvinna allt du kan. Nästan allt är återvinningsbart, så hitta vad är och vad som inte. Ta med din egen kaffekoppar till kaffe butiker och undvika att använda plast vattenflaskor; istället använda återanvändbara vattenbehållare.

• Ta reda på om företag och butiker där du handlar. Göra lite forskning att ta reda på miljöpåverkan från ditt företag. Dessutom ta reda på om dessa företag och butiker ger pengar för att rädda regnskogarna.