Universalclimate.com

Hur man spelar C2

Det finns flera numrering konventioner används för att identifiera oktaver i musik. Mest accepterade allmänt metoden är den vetenskapliga pitch notation system där nummer används för att identifiera Oktaven. I detta system identifieras mitten C som C4. C4 fungerar som den teoretiska övergången från basklav till klav. För att förstå hur man spelar C2 på något instrument, måste du först veta två saker: är ditt instrument kan spela C2 och där faller C2 på personal systemet.

Instruktioner

• Läs mer om systemets vetenskapliga pitch notation. Varje pitch i systemet ges ett nummer, en alfabetisk tonens namn och en tillfällig när så är tillämpligt. I detta system skulle en C# i mitten klav personalen skrivas som C# 5.

• Identifiera där C2 faller i personal-systemet. C2 är två oktaver lägre än mitten C och skrivet i basklav. Det visas på andra raden i redovisningen under personal.

• Avgöra om ditt instrument kan spela C2. Leta upp ett fingersättning diagram och en lista över anteckningar som möjligt på ditt instrument. Använda fingersättning diagrammet för att lära sig spela C2 om den är tillgänglig på ditt instrument.

• Öva spela tonen och memorera grepp. Detta gäller för gitarr, violin, tuba och alla andra instrument. På piano är C2 de vita nyckel två oktaver under mitten C till vänster om de två svarta tangenterna.

Tips & varningar

  • Om du spelar ett Bleckblåsinstrument, kommer att du behöva lära sig att slappna av dina embouchure nog att spela tonhöjden. Träblåsinstrument behöver använda rätt mängd luft. Experimentera för att hitta hur mycket luft ger dig det bästa ljudet.