Universalclimate.com

Hur man spelar en kinesisk skala på gitarr

Om du vill öka dina kunskaper om greppbrädan, prova att lägga kinesiska skalan till din repertoar. Denna pentatoniska skalan används allmänt i alla typer av musik.

Instruktioner

• Med hjälp av långfingret, spela det femte bandet av den sjätte strängen (låga E sträng.) Detta är roten Not A kinesiska omfattning.

• Använda din pinky, spela det sjunde bandet av den sjätte strängen. Detta är tonen B, andra graden av A kinesiska skala.

• Håll ned det fjärde bandet av den femte strängen (en sträng) med ditt pekfinger. Detta är tonen CISS, tredje graden av A kinesiska skala.

• Spela det sjunde bandet av den femte strängen med din pinky. Detta är anmärkningen E, fjärde graden av A kinesiska skala.

• Håll ned den fjärde bandet av fjärde (D sträng) med ditt pekfinger. Detta är tonen F skarp, den femte graden av A kinesiska skala.

• Spela det sjunde bandet av den fjärde strängen med din pinky. Detta är Not A, den sista anmärkning av A kinesiska skalan. Denna anmärkning är en oktav högre än roten anteckningen du spelat i steg ett.

• Spela skalan i omvänd ordning. Spela upp steg 6 till 1 i omvänd ordning för att slutföra skalan. Det var allt. Du vet nu hur man spelar en kinesisk skala på gitarr!

Tips & varningar

  • Använd denna skala i din nästa solo till tillägga något krydda till ditt spelande!