Universalclimate.com

Hur man spelar enskilda noter på en gitarr

Hur man spelar enskilda noter på en gitarr

Gitarren kan vara en förvirrande instrument till en nybörjare. Även lära sig spela en enskilda Obs kan vara svårt utan ordentlig instruktion. I tabulatur form, vilket helt enkelt berättar bandet numret du måste trycka på, kommer de flesta gitarrmusik att göra ingenting som Obs spelas. Lära sig grunderna i hur man fysiskt spela toner och hur man hittar olika noter gitarr bandet ombord kan hjälpa dig att få en bättre förståelse av instrumentet.

Instruktioner

• Räkna ut vilken Obs du behöver för att spela. Allmänt, du kommer att läsa gitarrmusik antingen som vanlig notskrift eller som en gitarr tab. gitarr tabs är enkla---den lägsta linjen representerar den tjockaste strängen (E-strängen) och siffrorna berätta som fret trycka (närmast spindeldockans att bandet nummer "1"). I vanlig notskrift placeras noterna på en fem-line personal, antingen i ett utrymme eller på en linje.

• Lär dig skillnaden mellan olika typer av clef förstå notskrift. En klav ser lite ut som vanliga "G" och en basklav ser ut som en bakåt "C" med ett kolon efter den. Om det finns en klav, den nedersta raden av personalen är E, och om det finns en basklav, summan av kardemumman är G. arbete upp, räkna utrymmen och rader för varje not. Till exempel på en klav vore en G Obs två ställen ovanför den nedersta raden. Utrymmet ovanför E för F och nästa rad upp är G. Efter G återgå du till A, så utrymmet ovanför den nedersta raden på en bas personal skulle vara en A. Bestäm Obs du behöver för att spela.

• Leta upp noteringen på gitarr. Gitarr strängar, från tjockaste till tunnaste, är trimmad E, A, D, G, B och E (vanligtvis skrivs som "e" att skilja från de stora E). Varje bandet representerar en halv-steg, i musikalisk terminologi. Detta kan förstås enkelt genom att titta på ett piano. Varje nyckel, inklusive lägenheter, är en halvton upp än tidigare. Så en halvton upp än C är C sharp, och en annan halv-steg tar dig till D. Det finns ingen E skarpa eller B skarp, så en halvton upp från dessa tar dig till nästa anteckning (F och C, respektive). Med hjälp av denna teori, kan du räkna till rätt bandet på gitarr. Till exempel för att spela en A note, du antingen kan spela den dedikerade A-strängen, eller spela den femte bandet på E-strängen. (Se resurser för mer detaljer)

• Trycker ner strängen på din önskade bandet. Gör detta genom att trycka strängen mot halsen på gitarren, mellan två metalliska fret markörer. Strängen kommer att böjas ner i mitten av de två intilliggande fret markörerna.

• Plocka den sträng som du håller med fingrarna eller en gitarr plektrum spela enskilda anteckningen. I allmänhet kommer du plocka en sträng i utrymmet mellan halsen och bron. På akustiska gitarrer, plocka strängen över sund hålet i gitarrens kropp; och på elgitarrer, plocka i utrymmet mellan mickar. Om anteckningen är dämpad, du antingen röra strängen med ett annat finger av misstag (mellan stränginstrument med greppband anteckningen och handen plockning) eller inte att trycka på bandet tillräckligt hårt.