Universalclimate.com

Hur man startar en Social klubb

En social klubb är helt enkelt en formell bekräftelse av liknande tankar, idéer, föreställningar och mål av en grupp människor i form av en organisation. En social klubb kan vara offentliga eller privata. Läs vidare för att lära sig hur man startar en social klubb.

Instruktioner

• Definiera vilken typ av organisation som du vill skapa. En social klubb måste skapa en stadga eller en uppsättning stadgar. En stadga definierar syfte, mission, mål och mål för en organisation. Stadgarna definierar vad kommer och kommer inte att godtas.

• Skapa en styrelse. En styrelse är ett flödesschema för en organisation. En styrelse består i allmänhet av en ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. När du väljer styrelseledamöter, Tänk på det engagemang och kompetens som behövs för varje position.

• Fastställa om din klubb har statusen undantagna eller icke undantagna. För att vara undantagna enligt Internal Revenue Code, avsnitt 501(c)(7), organisationen måste betraktas som ideell och bildade för rekreation eller nöje. Organisation som bygger på vinstdrivande kommer generellt omfattas inte momsregistreringskoden.

• Ange ett schema för möten. Ställa in ett avancerat schema kommer att uppmuntra lojalitet och engagemang från medlemmar. Medlemmarna har möjlighet att schemalägga personliga planer som inte kommer i konflikt med sammanträdesprogram. Ett enkelt schema är lätt att komma ihåg, till exempel den första måndagen i varje månad.

• Respektera medlemmar. En social klubb är inte en enmansshow. Uppmuntra medlemmar att uttrycka sina synpunkter och åsikter.

• Få uttrycka ute. En social klubb kommer inte att lyckas om ingen vet om den. Använda Bloggar eller skapa en webbplats för att skapa intresse. Detta kan göras snabbt och i vissa fall gratis.

• Starta och avsluta i tid. Två stora problem med att hålla medlemmar slöseri med tid och energi.