Universalclimate.com

Hur man testar frysning punkt av Glycerin vattnet

Hur man testar frysning punkt av Glycerin vattnet

När du blandar glycerin och vatten, ändrar du den temperatur som vattnet fryser. Du kan avgöra hur mycket glycerin är i vattnet med vattnet fryser. Normalt fryser vatten vid 0 grader Celsius eller 32 grader Fahrenheit. En fifty-fifty blandning av vatten och glycerin kommer att frysa på-23 grader Celsius eller-9.4 grader Fahrenheit. För att få vattnet att frysa, måste du att utsätta den för kyla. Detta kan göras med ett kylskåp eller andra kylapparaten.

Instruktioner

• Häll vatten i en brytare eller annan behållare. Markera hur mycket vatten som du sätter i behållaren.

• Blanda glycerin i vattnet. Observera hur mycket av lösningen inte är i behållaren. Skillnaden mellan det här steget och i steg 1 är mängden glycerin lagt till. Du kan dela upp mängden glycerin läggas till lösningen av den totala mätningen av lösningen att hitta procentandelen av glycerin.

• Hitta lösningen beloppet på bordet i referenser, som ger dig en uppskattning av när lösningen ska frysa.

• Sätt in en termometer i behållaren.

• Omfattas av lösningen kall, som genom att sätta det i kylskåp. Var noga med att kolla på lösningen att se när det fryser. Läs termometern när lösningen först börjar frysa. Detta är fryspunkten av glycerin-vatten lösningen.