Universalclimate.com

Hur man testar om en VFD är kortsluten

Anser att kolla för en elektrisk kort i en vakuum fluorescerande display (VFD) innan det slutar fungera. En VFD består av en upplyst skärm för att visa information. VFD enheter är vanliga i många program från beklär av bilstereo till vetenskaplig utrustning. Apparaterna används också ofta som tecken på att Visa försäljning, tid eller väder. En kortsluten VFD kommer flimra eller stängas av helt och hållet på grund av en öppen krets. Öppen krets kan bero på en sliten eller trasig kabel från exponering till utomhus.

Instruktioner

• Anslut den röda sladden till den positiva porten på multimeter. Anslut den svarta kabeln till den negativa porten på multimeter. Observera att för vissa multimetern modeller negativa porten är märkt "vanligt."

• Slå på multimeter och ändra mätning ratten till motstånd inställning betecknas med huvudstaden grekiska bokstaven omega. Motstånd är ett mått på hur väl El flyter genom en given enhet i ohm. Ett lägre motstånd anger lättare strömflödet.

• Tillmäta den positiva Polen på VFD Blymönja av multimeter. Bifoga svart bly av multimeter till den negativa terminalen av VFD. Dessa terminaler finns på enhetens baksida och leda till dess strömkälla eller batteri. Mätningar kan göras inuti batterifacket. Om multimeter visar ett resultat av infinity eller ett värde i miljontals ohm, har VFD en kort.