Universalclimate.com

Hur man undervisar barn om jakt säkerhet

Hur man undervisar barn om jakt säkerhet

Jakt är en aktivitet föräldrar och barn kan njuta tillsammans. Föräldrar som undervisar jaktreglerna till sina barn göra jakt en säker, pedagogisk verksamhet som främjar ansvar. Dessa regler är oerhört viktigt att alla jägare och den mark på vilken de jaga välbefinnande. Noggrant förklara regler och alltid öva dem vid jakt. Barnen lära genom exempel och när föräldrar ger goda exempel, barn sannolikt att imitera dem.

Instruktioner

• Lära jakt säkerhetsbestämmelser innan ditt barns första jakt. Granska dem muntligt och skriftligt. Titta på en jakt säkerhet DVD tillsammans. Barnen lär sig annorlunda så att om du lär dem på olika sätt, de kommer att vara mer benägna att behålla informationen.

• Behandla alla skjutvapen som om de läses in. Se till att ditt barn alltid förutsätter en pistol är laddad när holding och rengöring.

• Lasta, lossa och rengör din skjutvapen medan ditt barn klockor. Förklara vad du gör. När ditt barn är redo, låta honom lasta, lossa och rengör det under din övervakning.

• Slitage hunter's orange vid jakt. Andra jägare kommer att kunna identifiera dig omedelbart.

• Avstå från alkohol eller andra sinnesförändrande ämnen vid hantering av skjutvapen. Med alkohol och droger sätter dig och ditt barn i riskzonen.

• Visa ditt barn hur man rikta pistolen på målet han vill skjuta. Genomdriva pekar pistol på marken när han inte siktar på måltavla.

• Be barnet att lasta skjutvapnet när hon är klar jakt eller målskjutning. Förklara de potentiella konsekvenserna av laddade skjutvapen.

• Förvara din pistol och sin ammunition separat. Betona vikten av detta till barnet.

Tips & varningar

  • Komplettera din undervisning med en jakt säkerhet kurs att ge ditt barn flera anvisningen.
  • Kontrollera din statens lagar för att fastställa de rättsliga kraven för jakt. Vissa stater kan kräva jägare jakt säkerhet kurser och köpa jaktkort.