Universalclimate.com

Hur man undervisar ritning med grundläggande former

Hur man undervisar ritning med grundläggande former

Det bästa sättet att lära en klass att dra är att få eleverna att iaktta de grundläggande formerna av ett objekt. Lära eleverna hur man konstruerar ett objekt eller en sammansättning med den här enkla ritning tekniken. Studenter kommer att växa i förtroende som de inser att de kan dra något helt enkelt.

Instruktioner

• Förklara för eleverna innan de börjar uppmärksamma att varje bildmässigt sammansättning är bara en kombination av figurer.

• Peka ut enkla, vardagliga föremål och identifiera fyrkanter, cirklar, klot, cylindrar, ovaler, rektanglar och trianglar.

• Skapa ett stilleben för din klass att dra. Inkludera kontrasterar formade objekt--en vas (med eller utan blommor), frukt, block, etc.

• Be dina elever att plocka upp deras pennor och rita bara de grundläggande former som de ser inom stilleben på en patron pappersark.

• Instruera din klass att börja omforma formerna i igenkännbara objekt genom att fylla i de karakteristiska detaljer--som bör vara lättare eftersom de grundläggande formerna utgöra strukturella vägledning.

• Tilldela din klass noggrannare ritning uppgifter--små djur, som fåglar är en bra början eftersom de är en cirkel och en oval. Utmana dem att dra mänskliga figurer i grundläggande former och införa bilder för inspiration. Uppmuntra dem att gå utomhus skissa grundformer runt dem..