Universalclimate.com

Hur man vet var att gräva för gamla flaskor på en gård

Äldre hus och särskilt gamla gårdar hade bekvämligheten med curbside skräp förfogande. I början av 1900, var hushållsavfall avyttringen av fastigheten. Lantarbetare grävde ett hål och papperskorgen placerades i den. När dessa områden blev full, växte gräs, ogräs och träd över dem. Utedass valven var vanligtvis fyllda med sopor när en ny byggdes.

Instruktioner

• Kontrollera placeringen för uthus på ursprungliga handling och rita kartor över fastigheten. Dessa register bör finnas tillgängliga i gärning böcker vid tingshuset, om du inte har dem.

• Fråga om de minns vad som gjordes med soporna eller där några uthus kan ha varit äldre grannar och familjemedlemmar.

• Titta på fastigheten för något förhöjd hills eller ovanliga fördjupningar i marken som är från huset. Om det finns ett område där gamla apparater togs, är hushållens papperskorgen troligen begravd i närheten.

• Använda en metalldetektor för att skanna dessa områden. Om du upptäcker en masse metall, försöka gräva i området. Flera områden kan ha använts under åren. Om det inte finns en metalldetektor gräva för hand.

• Ser din community och på grus och smuts vägar på landsbygden för tidigare soptippar som du kan komma åt.