Universalclimate.com

Hur mäts syra i vatten?

Hur mäts syra i vatten?

Rent vatten har ingen syra, men mest vatten har några spår av andra ämnen i den, som ändrar sin nivå av surhet. Surt vatten har fria vätejoner roaming genom den, medan grundläggande vatten har gratis hydroxyljoner blandas i.

Identifiering

Sikt pH avser mätning av ett ämne surhetsgrad. PH-skalan sträcker sig från 0 till 14, med 0 till 6 vara surt, 7 är neutral, och 8 till 14 att vara grundläggande. Vatten med en mätning nära 7 har mindre surhet eller valens än vatten med flera närmare den skalan separat ändar.

Indikatorer

De mest exakta pH-mätningarna kommer från en pH-mätare, men pH indikatorer, vanligtvis består av svaga syror sig, erbjuder ungefärliga värden och ofta ändra färg för att ange pH-nivån. Lackmuspapper, den vanligaste indikatorn, visar rött när pH når nedan 4.5 och blå när ovan 8.2.

Surt regn

Endast destillerat vatten kommer i närheten av pH-värdet 7 och mest vatten, även kommunalt kranvatten, har vissa surhetsgrad. Normala regn har också vissa syrahalten på grund av koldioxid i luften. Enligt Naturvårdsverket har de flesta regn ett surt pH-värde på nästan 5,6.