Universalclimate.com

Hur samlar jag metangas?

Hur samlar jag metangas?

Biogas är namnet på gasformiga bränslen som metan som framställs av biomassa (biologiska material som matavfall, växt gräsklipp eller gödsel). Metan generatorer kan köpas kommersiellt. Du kan också göra din egen do-it-yourself (DIY) metan generator med billigt tillgängliga delar och material.

Funktion

En metan generator består huvudsakligen av en samlare för metan och en behållare för biomassa, kallas en biogas rötkammare. Digestor kan metan-producerande bakterier att bearbeta biomassa. Samlaren lagrar gas. Du kan använda en plastpåse för att lagra gas. Alternativt kan du använda en plast trumma. Metan kan sedan användas för matlagning, belysning m.m...

Fördelar

Biogas är ett förnyelsebart bränsle. Metan produceras på detta sätt är praktiskt taget gratis, förutsatt att du har en klar källa av biomassa. När du samlar in metan, bearbetar du också produkter istället för dumpning dem.

Överväganden

Den metan som du samla är brandfarlig. Metan samling sker bäst vid den punkt där biomassa sig genereras, så det är mer realistiskt om du bor på en gård eller i landet. Biomassa kan också medföra hälsorisker från bakterier. Det är viktigt att tvätta noga efter att ha arbetat runt din collector.