Universalclimate.com

Hur solljuset påverka Air temperatur aktivitet?

Även om solljuset värmer atmosfären, är luften inte en bra ledare av värme eftersom dess molekyler inte överför värme bra. Luftens temperatur varierar också beroende på vinkeln på solen skiner ner på ett visst område.

Luftmolekylerna

Molekylerna i luften är alltför långt ifrån varandra och slumpmässigt ligger att överföra värme från en till en annan mycket effektivt. Icke desto mindre solljus värma luften under dagen, och fasta föremål uppvärmd från solljuset kan också överföra värme till luften.

Höjd

Lufta temperaturen droppar med höjd eftersom atmosfären tunnar ut, enligt Utah State University. Enskilda molekyler blir varmare eftersom de är närmare solen, men övergripande temperaturen i luften sjunker eftersom det inte finns tillräckligt många molekyler för mycket värmeöverföringen ska ske.

Vinkeln på solen

Direkt solljus på ett område kommer att resultera i varmare lufttemperaturer. Detta sker under sommarmånaderna när jorden lutar mot Sun. temperaturerna sjunka på vintern, när jorden lutar bort från solen och solen blir mindre direkt.