Universalclimate.com

Hur stort är ögat av en Tornado?

Orkaner, cykloner, tyfoner och tornados är alla stormar som roterar runt en central punkt kallad "öga" av stormen. De yttersta punkterna från ögat av en orkan är de yttre band. Detta område kan ge upphov till tornados.

Orkanen öga bildandet

Enligt National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ögat av en orkan vanligtvis mellan 20 och 40 miles över. Som en orkan formulär, den roterar i en moturs. Centrera sjunker nedåt och skjuter utåt, att skapa ögat, som är ett lugnt område i centrala.

Syna av en Tornado

Syna av en tornado är området inuti tratten. Meteorolog Wendell Bechtold säger att ögat av en tornado skiljer sig från ögat av en orkan på två sätt. Först är i storlek - de flesta tornados har en relativt liten öga som är bara några fot eller gårdar i diameter. Det andra sättet de skiljer sig åt är att till skillnad från det relativt lugnet i ögat av en orkan, ögat av en tornado är "mycket kaotisk och inte väldefinierade."

Tornado typer

NOAA beskriver tre kategorier av tromber. Svag tornados utgör cirka 69 procent av alla tromber; dessa varar upp till ca 10 minuter och har vindhastigheter på mindre än 110 km/h. Ytterligare 29 procent av tornados kan senast 20 minuter eller mer har vindar mellan 110 och 205 mph. våldsamma tornados utgör endast 2 procent av alla tromber men vara enorm, senast över en timme och orsaka katastrofala skador.