Universalclimate.com

Hur till aktivera markören på Kindle

Hur till aktivera markören på Kindle

Kindle markören är viktigt för ett antal funktioner. Främst kan kommentera inom dina böcker. Det möjliggör också funktionen ordbok inom en text när den placeras nära ett ord. Aktivera markören på Kindle sker genom Kindle 5-vägs riktningsknapp. På Kindle modeller med pekskärmar, skall markören ersättas med fingret.

Instruktioner

• Öppna den text där du tänker använda markören.

• Gå till sidan där du tänker använda markören.

• Tryck på antingen upp eller ner knappen på 5-vägs riktningsknapp. Att trycka på upp-knappen aktiverar markören längst ned på skärmen. Du trycker på nyckeln aktiveras markören överst på skärmen.

• Navigera till den plats där du vill använda markören. Om du vill slå upp ett ord, lämna markören framför ordet. Definitionen visas längst ned på skärmen. Om du vill skapa en anteckning, börja skriva. Skapa en höjdpunkt, trycka på mitten av 5-vägs riktningsknapp. Om du inte markerar ett område efter inresan framhävande läge, skapar Kindle ett bokmärke när du trycker på mitten av 5-way controller igen.