Universalclimate.com

Hur till besegra slån City Gym i "Pokemon Crystal" spelet

Slån stadsnivå äger rum ungefär tre fjärdedelar av vägen in i spelet "Pokemon Crystal", och, att vara ett senare skede, är lite svårare att bemästra. Medan den själv är kort, kan kampen mot gym ledare, Claire, ta lite övning. Med tre Dragonaires skydda henne, behöver du veta rätt kombinationer av befogenheter att besegra henne och gå vidare förbi gymmet slån.

Instruktioner

• Bekämpa fienden ser du omedelbart när du börjar nivån. Några välplacerade attacker bör ta ut honom lätt. Flytta upp för trapporna när han är besegrad. Kommer du till ett rum med flera stenblock.

• Skjut blocken i närmaste hålen i golvet. Gör detta för varje tillgänglig boulder utom den längst upp till höger. Lämna detta en tom så att du kan hoppa genom för att fortsätta att möta gym ledare, Claire.

• Besegra Claire främst med din "Ice Pokemon." Hon är också mottagliga för "Explosion" attacken, men det kommer rinna mycket erfarenhet och kan försvaga du för resten av nivån. Hon är skyddad av flera Dragonaires. Använd din "Psykiska" skicklighet att besegra dem och lämna Claire oskyddade för attack. När hon är besegrad, kommer du gå förbi slån City Gym och i Dragon's Den.