Universalclimate.com

Hur till vända straff i beteende

Straffet är en viktig aspekt av föräldraskap och disciplin strategier. Föräldrar bestraffa sina barn för att lära dem rätt från fel. Det kan dock vara svårt för föräldrar att vända deras straff till rätt beteende och uppförande av sina barn. Det är viktigt att föräldrar minns att disciplin och straff bör användas för att undervisa beteenden och bildar deras straff runt denna idé för att säkerställa att deras barn lär sig en läxa från deras straff.

Instruktioner

• Spara straff för allvarliga brott. Om du straffa barnet alltför hårt för varje liten beteende, förlorar bestraffningarna sin effektivitet över tiden. Tänk på dina värderingar och beteende som är viktigast för ditt barn att lära sig vid fastställande av huruvida ett beteende förtjänar ett straff.

• Kommunicera med ditt barn om det straff som han tar emot och vad han kan göra för att undvika straff i framtiden. Detta är en bra tid att prata med dina barn om korrekt genomförande och varför vissa beteenden hålla sådan mening och värde för dig. Vara säker på att vänta tills du är båda känslan lugn och mer avslappnad innan du försöker kommunicera.

• Välj ett straff som gör logisk mening. Överordnade länken, exempelvis anges att om ditt barn vägrar att komma hem på den tid som du förväntar dig hem, då de inte är redo för frihet av att gå ut sin egen. Straffa dem med ett striktare utegångsförbud eller återkalla deras körning privilegier. Sedan, nästa gång ditt barn får ut på egen hand, hon kommer förmodligen se till att respektera de regler du anges.

• Belöna barn för att demonstrera ett beteende som du hitta lämpliga och värdefulla. Straffet är viktigt för att låta barn veta när deras beteende är fel och respektlöst. Det är dock lika viktigt att låta barn vet när de gör saker rätt.