Universalclimate.com

Hur tråd en 24 Volt DC-Motor

En 24-volts DC motor är vanligt i solenergi applikationer. Dessa enheter ta över platsen för 120-volts AC enheter i vanliga apparater som tvättmaskiner, fläktar och diskmaskiner. Motorer av denna typ kommer i en mängd olika konfigurationer. Vissa använder permanenta magneter för fältet spolar, andra använder trådlindade fältet spolar. Vissa enheter kan användaren konfigurera hur armaturen och fältet spole är fast. Genom att ändra konfigurationen av ledningar, ändra du motorn körs egenskaper.

Instruktioner

• Avgöra om motorn har två av fyra kabelanslutningarna. Om den har två terminaler, motorn har permanent fält spole magneter eller fältet spolen är ansluten direkt till armaturen i serie eller parallellt. I denna situation, Anslut den positiva Polen på motorn till den positiva Polen på batteriet #1.

• Anslut den negativa terminalen av batteri #1 till den positiva Polen på batteriet #2. Anslut den negativa terminalen av batteri #2 till den negativa terminalen av motorn. Om motorn har fyra terminaler, ansluta två terminaler till armaturen och två terminaler till fältet spolarna.

• Kontrollera tillverkarens instruktioner att fastställa det korrekta sättet att ansluta armaturen och fältet spolen. Beroende på vilken konfiguration används, ändras de terminaler som batterierna måste vara ansluten till.