Universalclimate.com

Hur tråd ett sätt elektriska kretsar

En elektrisk krets kan ha elektriska ström som passerar i en riktning (som kallas en likström krets), eller det kan ha nuvarande föränderliga riktning med rutinmässiga mellanrum (som kallas en växelström krets). För att säkerställa att en elektrisk krets har ström som passerar i endast en riktning, kan en diod, vilket är en aktivt elektronisk anordning, placeras in i elnätet. När en diod används på detta sätt, är det en diod likriktare.

Instruktioner

• Skär tre längder av tråd. Remsan varje ände av varje tråd av ½ tum isolering. Anslut en av motstånd leder till diod katod (som är märkt på diod bostäder med en linje) leda, och löda anslutningen. Anslut ena änden av den första kabeln till bly-gratis motstånd och löda anslutningen. Anslut den andra änden av kabeln till elektrisk jord.

• Anslut ena änden av den andra kabeln till en av plintar för leverans. Anslut den andra änden av den andra kabeln till gratis ledningen på dioden (som är anoden). Löda denna anslutning.

• Anslut ena änden av tredje tråd osammanhängande strömförsörjningsenheten terminal. Anslut den andra änden av denna tråd till elektriska marken.

Tips & varningar

  • Riktaströmmen elektrisk energi kan erhållas genom att ansluta en tråd leda till elektrisk fogen mellan resistorn och dioden.