Universalclimate.com

Hur vet jag om det är ett tillägg eller en Kondensationsreaktion

Hur vet jag om det är ett tillägg eller en Kondensationsreaktion

Molekyler av olika ämnen kan genomgå många olika typer av reaktioner. Eftersom varje unik molekylen har en viss geometri eller distribution av dess atomer i rymden, och specifika typer av bindning mellan de atomerna, kan det bara genomgå reaktioner med andra lämpliga molekyler som passar dess fysiska och kemiska egenskaper. Kondens och tillägg reaktioner är vanliga reaktion typer i organisk kemi, men inte alla molekyler kan genomgå båda av dessa två reaktioner. Titta på vad som kännetecknar de reagerande molekylerna som produkten arter, kan hjälpa dig att identifiera vilken reaktion kommer sannolikt att ha ägt rum.

Instruktioner

• Skriv ner reaktionen. Använda dash eller bond-line formler så att du kan enkelt visualisera limning i reaktant molekylerna och produkt molekyl.

• Leta efter dubbla eller tredubbla obligationer i reaktant molekylerna. Tillägg reaktioner kan äga rum mellan molekyler som innehåller flera obligationer.

• Leta efter omvandlingen av den dubbla eller tredubbla obligationer i reaktant molekylerna att enda eller dubbelbindningar i den resulterande produkt molekylen. Denna konvertering föreslår än ett tillägg reaktionen har skett.

• Avgör om alla atomerna ursprungligen närvarande i molekylerna som reagerar fortfarande är alla närvarande i samma produkt molekylen. Detta resultat tyder på att ett tillägg reaktionen har skett.

• Identifiera om reaktion producerar en huvudprodukt molekyl och, dessutom, en annan liten molekyl som vatten, etanol eller ammoniak. Detta resultat tyder på att en Kondensationsreaktion har ägt rum.