Universalclimate.com

Hur vet könet på en anka

Hur vet könet på en anka

Ankor lägger ägg nästan varje dag tills anka känns hon har som nog för en fullständig koppling. En fullständig koppling är mellan åtta och femton ankägg. När det finns en fullständig koppling, kommer den kvinnliga ankan sitta på dem tills kläckts. Efter kläckningen är ungar bly i vattnet. Könsbestämning en anka kräver lyssnar och tittar. Kvinnliga och manliga Ankorna har en olika kvacksalvare. Fjädrar av drakes skiljer sig även för manliga och kvinnliga ankor.

Instruktioner

• Få anka att tala genom att muta det med trakteringen. Ankor är vocal varelser, så givande anka för quacking bör vara ganska lätt.

• Lyssna till ljudet av anka kvacksalvare när ankungen är 10 veckor gammal. Den kvinnliga kvacksalvare är högt och gör är som en viskning.

• Titta på stjärtfjädrarna av anka. Om anka har ringlad svans fjädrar då är ankan manliga.

• Plocka upp ankan och vända den upp och ner. Ventilation är att plocka upp ankan, vrida den upp och ner, tittar på dess genitala vent och göra en beslutsamhet från vad du ser. Kvinnliga ankor har konformad könsorgan.

Tips & varningar

  • Ankor är vänliga varelser och kommer när kallas. När kön bestäms Markera ena könet så du inte glömmer av kön.
  • Om ankan är ömsat dess svans fjäder kommer att du inte kunna berätta könet på ankan tills ömsat processen är över.