Universalclimate.com

Huvudmännen i elsäkerhet

El är farligt eftersom det kan döda. Vårdslös användning av el, även när elen inte är dödliga, kan skada utrustning och orsaka brand, elektriska stötar och brännskador. Principerna om elsäkerhet omfattar efter reglerna i studien, förberedelse, observation och försiktighet.

Försiktighetsåtgärder

Projekt eller reparationer bör aldrig prövas utan tillräcklig förberedelse och utbildning. Det är viktigt att lära sig definitionerna av termer som spänning, motstånd och ström. När du arbetar med elektriska projekt, måste den elektriska strömmen iväg. Växelström (AC) anslutningar bör vara isolerad eller inneslutna.

Fukten

Använd aldrig våta händer eller stå i våta platser vid hantering av elektriska apparater. Också Använd aldrig elektriska apparater eller kretsar om de är våta.

Komponenten faror

Studera de risker som är förknippade med varje elektrisk komponent, och aldrig ersätta en säkring med ett högre amp betyg än den som krävs.

Provning

Testa alltid projekt för att säkerställa att delarna är ordentligt ansluten och kretsen beter sig på sätt som det ska. Investera i utrustning som multimetrar och krets testare.

Utrustning för säkerhet

Använda elverktyg med tre stift, särskilt när du arbetar utomhus. Verktyg och komponenter måste vara rena och i gott skick, utan sprickor eller synliga kablar.

Att undvika elektriska bränder

Ledningar ska aldrig köras under mattor eftersom de som klev på kan säkring och orsaka bränder. Överbelasta inte kretsar med hjälp av objekt som låg-fått förlängningssladdar; Använd hög-rated sladdar eller surge protectors istället.