Universalclimate.com

Hyperthyroid sjukdom hos katter

Hypertyreos eller överaktivitet i sköldkörteln, är den vanligaste endokrin sjukdom som drabbar katter. Katter med hyperthyoidism, när de behandlas, kan generellt har bekväma, frisk liv.

Orsakar

I katt orsakas de flesta fall av hyperthyoidism av en ökning av antalet celler i sköldkörteln. I cirka 1 procent av fallen är cancer en bakomliggande orsak.

Riskfaktorer

Medelålders och äldre katter löper störst risk att utveckla hypertyreoidism. Det påverkar män och kvinnor lika över alla raser av katt.

Symtom

Viktminskning, med eller utan ökad livsmedelskonsumtion, är den vanligaste symptomet på Hypertyreos hos katter. Nervositet, kräkningar och håravfall är mindre vanliga symtom.

Behandling

Katter med hypertyreos kan behandlas med kirurgi, radioaktiv jod eller långvarig medicinering. En veterinär kommer att avgöra den bästa kursen behandling beroende på kattens ålder och allmänna hälsa.

Prognos

Prognosen för katter med hypertyreos är i allmänhet bra. De flesta katter med hypertyreos svarar bra på behandling och glad, frisk liv.