Universalclimate.com

Icke förnybara energikällor

Icke-förnybara energikällor tar miljontals år att skapa. Petroleum, naturgas, propan och kol kommer från begravda växter och djur, därav termen fossilbränslen.

Petroleum

Petroleum eller råolja är den enda energikälla som uppstår naturligt i flytande form. Den gjordes av marina djur och växter dör miljoner år sedan och är täckt av lera över hela den tiden. Värme och tryck förvandlades resterna till olja.

Naturgas

Naturgas, främst metan, finns på samma ställen som olja och kol. Det är en biprodukt av komprimering process fossila växter och djur går igenom. Det finns även maskiner idag som kan förvandla växtmaterial och animaliskt avfall till naturgas.

Kol

Kol är den vanligast förekommande fossila bränslen i USA. Den skapades av de växter som dog i träsk miljoner år sedan som var täckt av smuts och vatten, och långsamt komprimerade över tiden.

Propan

Propan är en annan biprodukt av oljeborrning process. Det fångas i gas form och förvandlas till en flytande för konsumenten och kommersiell användning.

Kärnvapen

De flesta kärnenergi levereras av uran. Uran är en metall som finns i hela världen. Kärnkraftverk använda en viss typ av uran för fission, dock. U-235 är en sällsynt typ av uran som måste extraheras. De flesta uran för kärnenergi är bryts i västra USA.