Universalclimate.com

Induktion värme teori

Metallföremål kan värmas av magnetisk induktion. Denna metod, som kallas induktionsvärme, har använts framgångsrikt inom industri, forskning och hem kök. Värme kan genereras exakt och effektivt, samtidigt minska värme belastningen på icke-metalliska delar.

Funktion

Induktionsvärmning innebär att placera ett järn (järn-bärande) metallföremål i ett högfrekvent alternerande magnetfält. Metallföremål kommer att värma upp från elektromagnetisk energi i fältet. Värmen är i stort sett begränsade till metal.

AC Magnetism

Normalt, drivs en elektromagnet med likström (DC). Den har tydlig Nord- och Sydpolen. Växelström (AC) drivs elektromagnet swappar polerna och tillbaka med varje cykel.

Ferromagnetism

Metaller med järn, nickel och kobolt svara starkt magnetfält. Stål, en gemensam konstgjorda legering, innehåller järn. Dessa metaller är idealiska kandidater för induktionsvärme.

Värme

Snabbt föränderliga AC magnetfält och de magnetiska egenskaperna av metall arbeta mot varandra, producerar värme. Hur mycket värme beror på AC frekvensen, vilken typ av metall och styrkan i magnetfältet.

Frekvens

Lägre AC frekvenser, upp till 30 000 Hz, kommer att skicka värme djupare i metallen, men Värm långsammare. Över 30 000 Hz, det mesta av värmen är koncentrerad till ett grunt djup, men värme bygger upp mer snabbt.