Universalclimate.com

Interferon biverkningar hos katter

Interferon biverkningar hos katter

Interferon är ett läkemedel för att stimulera immunförsvaret och kan användas i fall när en katt lider av en övre luftvägsinfektion eller i förvaltningen av infektion från felin leukemi eller felint AIDS-viruset. Om medicineringen äger en cancer och antiviral effekt, dess mekanik är inte helt klarlagda. Från och med 2010 ordineras interferon till djur på försöksbasis. Detta läkemedel är värd många biverkningar.

Kräkningar

Kräkningar är en vanlig biverkning av interferon. Katten kan också förlora sin aptit och uppleva diarré.

Blodplättar räknas

Anemi är en sällsynt biverkan av interferon. I vissa patienter läkemedel orsakar anemi och den lägre blodplättar räknas, men det är oklart varför detta sker.

Levern och skador på centrala nervsystemet

En allvarlig men sällsynt biverkan av interferon är dess tendens att främja levern och skador på centrala nervsystemet. Eftersom lite är känt om hur interferon fungerar, förblir orsaken till dessa allvarliga biverkningar ett mysterium.

Försiktighetsåtgärder

Även om interferon används för behandling av feline autoimmuna brist syndrom viruset, bör det inte införas som en katt som redan lider av en redan existerande autoimmun sjukdom, hjärt- eller lungproblem sjukdom, herpesvirus eller neurologiska sjukdomar. Om katten är på en annan antiviral medicinering, interaktion med interferon kan vara negativa och naturligtvis ge inte interferon till en katt som är allergisk mot det.