Universalclimate.com

Jag behöver veta hur man läser musik

Jag behöver veta hur man läser musik

Lära sig läsa musik är ett grundkrav för alla musiker. Musiker måste veta namnen på noterna och de olika notvärden om de kommer att läsa musik framgångsrikt. Med lite studier och engagemang, är det möjligt (och inte så svårt) att lära sig läsa musik. Börja lära sig att läsa musik idag och börja din väg mot att bli en väl avrundad musiker. Som en musiker måste du lära dig att läsa musik för att bli framgångsrik.

Instruktioner

Obs behandlingen

Klaven har en krökning som omger det G-line.

Lär dig diatonisk namnen på noterna i klaven. Från och med den lägsta linjen på personalen och flyttar från linje till rymden, är anteckningarna E-F-G-A-B-C-D-E-F. Det musikaliska alfabetet består av sju konstaterar att upprepar sig.

• Lär dig kromatisk namnen på noterna i klaven. Genom att lägga till ett platt tecken som ser ut som en liten bokstav "b" du kan sänka tonhöjden steg ett halvt. Exempelvis ligger en Bb halvvägs mellan en A och B. En fyrkant höjer tonhöjden ett halvt steg. Fyrkant ser ut som ett "#" tecken.

Basklav har två prickar som omger F-linjen.

Lär dig namnen på basklav. Basklav används för anteckningar som är alltför låga för klaven. Det är ungefär en oktav lägre än klaven. Flytta från linje till rymden och nedifrån och upp, är anteckningarna G-A-B-C-D-E-F-G-A. Kli och lägenheter också gälla basklav.

Rytm behandlingen

• Läs mer om olika notvärden. Notvärden berätta hur lång tid att hålla en anteckning. Att lära sig Observera värdena ger dig möjlighet att exakt spela någon rytm de stöter på. Grundtonen värdena är sextonde anteckningar, åttondelar, kvartstoner, halv anteckningar och hela anteckningar.

• Utföra en fjärdedelsnot genom att starta din metronome och knacka tillsammans med beat. Fjärdedelsnot faller på alla huvudsakliga taktslagen i en sammansättning. Varje klick på metronomen representerar en fjärdedelsnot.

• Spela fyra jämnt fördelade anteckningar för varje klick på metronomen. Detta ger dig sextonde anteckningar. 4 sextonde noterar lika en fjärdedelsnot.

• Spela en halv anteckning genom att spela varje andra klick av metronomen. En halv anteckning är värt värdet av 2 kvartstoner så det slutar att vara dubbelt så lång i längden,

• Spela en hela anteckning genom att hålla rytmen för fyra klick på metronomen. Det tar 4 kvartstoner lika med längden på en hela anmärkning.