Universalclimate.com

Kaliumklorid Vs. kaliumhydroxid

Kalium, en alkalimetall (atomnummer 19 i periodiska element), är en mjuk och mycket reaktiv metall, som ger upp en elektron att bilda föreningar. Den reagerar våldsamt med vatten för att bilda kaliumhydroxid, en mycket stark bas. Även en måttligt koncentrerad lösning av kaliumhydroxid i vatten pH-värde är större än 13.

Kaliumhydroxid

Kaliumhydroxid reagerar med valfritt antal syror och bildar kalium salt och vatten. Det är också användbart i utfällning av metalljoner. Saltsyra reagerar med kaliumhydroxid att producera den salt, kaliumklorid (KCl).

Saltsyra

Saltsyra (HCl) delas nästan 100 procent i positiva och negativa joner i vattnet. Det är alltså en mycket stark syra. PH-värdet i en koncentrerad lösning är nära noll.

Syra-bas reaktioner

Kemiska reaktioner som involverar kombinationen av kaliumhydroxid med saltsyra kallas "syra-bas reaktioner."

Reaktionen

I denna särskilda syra-bas reaktion kombinerar klor från saltsyra med kalium att producera kaliumklorid. Vätet kombinerar med hydroxylgruppen (-OH) till vatten:

HCl + KOH? KCl + H? O

Kaliumklorid

Kaliumklorid är användbara i medicin som elektrolyt. Det är en kostbehov konstituerande och värdefulla för framställning av gödselmedel. Kaliumklorid används i aluminum produktion och i kemi laboratorierna.