Universalclimate.com

Kallt väder gitarr Care Tips

Kallt väder gitarr Care Tips

Gitarrer kan lida under kallt väder om du inte vidtar särskilda åtgärder för att hålla dem under goda förhållanden. Temperatur och luftfuktighet kan påverka en gitarr djupt. För att bevara din gitarr och hålla det låter bäst, ha flera faktorer i åtanke under vintersäsongen.

Temperaturen

Låga temperaturer under vintern kan skada en gitarr finish. I allmänhet kan minusgrader orsaka sprickor i finish och eventuellt även i virket själv. Hålla din gitarr ur kyla helt. Om du måste transportera det eller skicka den i minusgrader, hålla instrumentet i sitt fall. När du föra den tillbaka till en normal rumstemperatur inställning, hålla gitarren i sitt fall ett tag tills den har en chans att gradvis anpassa sig till den varma temperaturen. Du kan göra mycket mer skada genom att exponera snabbt en gitarr för temperaturförändringar än genom att låta det justera sakta.

Luftfuktighet

Kallt väder innebär ofta låg luftfuktighet. Långvarig exponering för torr luft kan orsaka en gitarr till varp och spricka. Även om din gitarr inte är utsätts för kallt och torrt väder utomhus, kan ditt hus har också låg luftfuktighet på grund av värmen används under vintern. Du kan använda en hem luftfuktare för att åtgärda detta problem. Den idealisk luftfuktigheten för en gitarr är cirka 45 till 50 procent. Du kan köpa ett billigt instrument som kallas en "hygrometer" som kommer att berätta vad luftfuktigheten i ditt hem.

Varningsskyltar

Om du inte är övervaka temperaturen och luftfuktigheten som börjar noggrant som du bör hålla ett öga på varningssignaler som kan tyda på gitarren lida skada från vinterväder. När trä ändras, kanske du märker lägre åtgärder på halsen, vässade bandet slutar, en konkav utseende på gitarr, kornig åsar i trä och även stolarna på instrumentet. Om du märker någon av dessa röda flaggor, ta din gitarr till en musikaffär eller en instrumentmakare som kan hjälpa till att reparera ditt instrument och förhindra ytterligare skador.