Universalclimate.com

Kemiska reaktioner som bryter ned Rock

Erosion och vittring av rock orsakas främst av den kemiska upplösningen av de mineraler som rock är gjord av. Det exakta läget för nedbrytning beror på mineralet i fråga men det finns flera huvudkategorier som ger exempel på.

Upplösning

Evaporiter, till exempel Calcit eller sylvinit, är mineraler som bildas genom förångning av mineralrika vatten. Dessa mineraler kan delas upp enkelt genom att helt enkelt upplöses vid kontakt med vatten.

Oxidation

Oxidation av reducerade material kan också orsaka nedbrytning. Till exempel pyrit, FeS2, på exponering för vatten och syre kommer att bryta ner för att ge järn (III) hydroxid och svavelsyra. Beroende på pH-värden kan stryka(III) förblir i lösning eller fälls ut som en annan typ av mineral, exempelvis Goethit.

Sur hydrolys

Regn och mycket dagvatten är milt sura, främst på grund av upplösningen av CO2 i vattnet att ge kolsyra. Denna syra kan bryta ner mineraler; exempelvis ger kalciumkarbonat och kolsyra reaktion lösliga arter kalciumjoner och bikarbonat.

Vittring av komplexa mineraler

Exemplen ovan är av komplett upplösningen av enkla mineraler, men i praktiken mineraler kan vara mer komplexa och stenar kan bestå av en rad olika mineraler. Detta komplicerar nedbrytningsprocessen, kanske ger upphov till olika mineraler ruttnande på olika priser och produkter av nedbrytning utfällning ur lösning att bilda nya solid mineraler.