Universalclimate.com

Komponenterna i den Bat Echolocation System

Komponenterna i den Bat Echolocation System

Fladdermöss är verkligen anmärkningsvärd djur. Dessa flygande däggdjur är otrolig navigatorer som använder en form av riktad vägledning kallas echolocation för att hitta sin väg genom natthimmel. Med ungefärligt 900 arter av fladdermöss i existens, mer än hälften använder echolocation som deras primära "GPS system" att söka platser till hönshus och mat att jaga. Även känd som biosonar, innebär förmåga att ekolokalisera ljudproduktion, bildinställninger genom örat och hjärnans tolkning av information.

Echolocation: En översikt

Bat Conservation International (BCI) säger på sin webbplats att fladdermöss inte är blind men bara fysiologiskt bättre anpassade att använda echolocation för navigering. Den Bat Conservation Trust hemsida förklarar att fladdermöss släpper ut deras samtal under flygning, så lyssna för ekon som de "bygga upp en sonic karta över sin omgivning." Denna sonic karta ger i sin tur värdefulla data om objekten och deras avstånd. BCI säger att en fladdermus echolocation så fininställda kan man upptäcka hinder lika bra som ett människohår.

Ljudproduktion

I sin 1998 artikel i "Scientific American" rätt "Hur göra fladdermöss ekolokalisera och hur är de anpassade till denna aktivitet?", säger Professor Alain Van Ryckegham att en fladdermus förmåga att ekolokalisera börjar när den producerar ljud genom att klicka på tungan eller göra oljud som startar i struphuvudet och genljuder genom näsborrarna. Eftersom samtalet produktion är artspecifika, kan forskarna identifiera fladdermöss baserat på hur de skapar sina samtal.

Öronen

Van Ryckegham förklarar att bat samtal som släpps ut som antingen konstant frekvenser, känd som en "CF samtal" eller ofta modulerade frekvenser, känd som "FM samtal." Dessa samtal kan vara så låg som 50 decibel eller kan nå så högt som 120 decibel. De flesta bat samtal är en kombination av dessa två ultraljud ljud. Medan de flesta bat ljud är omöjlig att upptäcka att det mänskliga örat, kan en fladdermus lätt upptäcka både utsläpp och återvänder ekon tack vare en komplex serie av muskelsammandragningar i örat.

Hjärnan

När öronen får CF och FM samtal hjärnan försöker dechiffrera informationen. I deras 1990 studie "specialiserade undersystem för bearbetning biologiskt viktiga komplexa ljud: Cross-korrelation analys för spänna i Bats hjärna," forskare N. Suga och kolleger förklara att den bat hjärnan bearbetar uppmaningarna att skapa en miljö "karta". Denna information kan fladdermöss att omedelbart känna igen rörliga bytesdjur, öppna platser, träd, hinder eller slutna utrymmen. BCI påstår att information som samlats in från echolocation kan överföras från generation till generation.

Ny Echolocation forskning

I januari 2010, "Science Daily" rapporterade i sin artikel "Bat Echolocation: 3D-Imaging Differentiates hur olika fladdermöss generera Biosonar signaler," att 3D-skannar skapade vid The University of Western Ontario visade tydliga kopplingar mellan en fladdermus struphuvudet och örat. Denna observation får forskarna att förstå hur vissa fladdermöss använder deras struphuvudet för att producera ljud. Enligt ledningen biolog Brock Fenton ändra denna upptäckt hur bat fossila posterna tolkas och uppmuntra andra biologer att använda icke-dödliga metoder för att studera andra djur.