Universalclimate.com

Lista över volontär arbete för barn

Lista över volontär arbete för barn

Att införa barn att volontär möjligheter bidrar till att bädda in en anda av tjänst som kan uthärda i vuxen ålder. Vissa organisationer uppmuntra barn att frivilligt medan andra främja familjen volontärarbete. Strukturen, att placera ditt barn på vägen till frivilligverksamhet är har professionella, akademiska och personliga belöningar som uppmuntrar känslor av tacksamhet och en önskan att hjälpa andra.

Special Olympics

Special Olympics erbjuder möjligheter till olika åldersgrupper, uppmuntra någon från mellersta schoolers till studenter att frivilligt. I uppgifterna ingår värdering-hålla och arbetar vid särskilda evenemang.

Politiska kampanjer

Volontärarbete för politiska kampanjer är ett unikt sätt att introducera ditt barn, särskilt en tonåring eller pre-tonåring, till sociala frågor som påverkar våra liv. Många politiska kampanjer behöver hjälp med telefon banking, hemförsäljning, bokföring av skyltar och andra små uppgifter. Ungdomar som volontär för dessa kampanjer lära dig en mängd information om den politiska processen, och uppmanas kraftfullt att förbli i kontakt med några av kampanjens tjänstemän för framtida volontär och/eller yrkesmässiga möjligheter.

Mat bank

Lokal mat bank kan ofta barn att delta i volontärarbete för att hjälpa samhället. Uppgifter på en mat bank ingår normalt delar ut mat till allmänheten, organisera mat på hyllorna eller mindre pappersarbete. Barn får ofta en mängd arbetslivserfarenhet, samtidigt utveckla en anda av tjänst och tacksamhet.