Universalclimate.com

Luftvägssjukdomar hos hundar

Luftvägssjukdomar hos hundar

Hundens andningsorganen består huvudsakligen av näsan, struphuvudet, svalget, luftstrupe, luftrör och lungor. Olika sjukdomar kan påverka hundens andning system, orsakar en mängd olika symptom och sjukdomar.

Funktion

Hundens respiratoriska systemet har två huvudfunktioner: att möjliggöra utbyte av koldioxid och syre, och att effektivt reglera hundens temperatur.

Symtom

Symtom som tyder på andningsbesvär hos hundar är snabb andning, högljudd andning, väsande, stridor, ytlig andning, nysningar och hosta.

Typer

Vanliga sjukdomar orsakar andningsproblem är influensa, bronkit, laryngit, larynx ödem, larynx förlamning, larynx spasm, kennelhosta, kollapsande luftstrupe, pleurautgjutning, pulmonella infiltrat av eosinofiler och tumörer.

Överväganden

Medan hosta episoder kan ses att förknippas med en irriterad hals eller en mild övre respiratorisk problem, kan i vissa fall hosta vara ett symtom på hjärtsjukdom eller förekomsten av heartworms.

Behandling

Behandling varierar beroende på de underliggande orsakerna. Övre luftvägsinfektioner, bronkit och lunginflammation behandlas ofta med en kurs av antibiotika. Larynx förlamning, svår luftrör kollaps och tumörer kan kräva kirurgi. Larynx ödem och pleurautgjutning är medicinska nödsituationer som kräver omedelbar veterinärmedicinska uppmärksamhet