Universalclimate.com

Mandolin Bridge instruktioner

Mandolin Bridge instruktioner

Till skillnad från fasta bron ett instrument som en gitarr flyter en mandolin bro. Inget lim eller mekaniska fästelement håller bron på plats. Strängaspänningen rymmer bron på mandolin toppen. En dåligt justerad bro hindrar en mandolin intonation och spelbarhet. Ställa in en bro för hög eller för låg påverkar också snöre höjd. Strängar som är för höga kan hindra otålig. Om de kör för lågt över greppbrädan, kan strängarna buzz från att röra högre banden. Ordentlig mandolin bridge justering förhindrar tuning problem och säkerställer rätt sträng höjd.

Instruktioner

Inspektera bron mandolin

• Kontrollera bron för sprickor och chips. Om den är skadad, ta bort den gamla bron och placera en ny under strängarna.

• Se till att strängarna sitter stabilt på bron och inte flytta fram och tillbaka när den spelas. Slitna eller felaktigt placerade sträng slots kan kräva bridge ersättning.

• Notera hur nära botten av bron följer formen på instrumentet. Bron ska matcha konturerna av mandolin toppen. Sand botten av bron tills det är i jämnhöjd med instrumentet.

Fastställande snöre höjd

• Lossa strängarna på mandolin till att minska spänningen på bron. Justering av bron med strängar på full spänning kan bryta strängar eller skada mandolin toppen.

• Drivhjulen justering på mandolin bron motsols för att höja strängarna, om åtgärden är för låg. Vänd dem medurs för att sänka strängarna, om åtgärden är för hög.

• Stämma mandolin och testa den sträng åtgärd. Strängarna bör vara tillräckligt låg för att vara Bandad med lätthet och tillräckligt hög för att undvika surrande på högre banden. Spela varje sträng från öppen till tolfte bandet. Och justera om surrande uppstår.

Inställningen intonation

• Stämma strängarna E och G med en elektronisk tuner. Lämna i D och A trådarna lös för att spara tid.

• Spela varje sträng på tolfte bandet, en oktav högre än den öppna strängen. Anteckningar vid det tolfte bandet ska vara på planen. Mandolin bron behöver ingen ytterligare justering om öppna anteckningen och den tolfte bandet är i samklang.

• Flytta bron från greppbrädan, om den tolfte strängen är skarp. Använd små rörelser för att undvika att gå för långt. Kontrollera både E och D strängar för att vara säker bron inte planeras överst mandolin.

• Flytta bron mot greppbrädan, om den tolfte strängen är platt. Kolla trimma på E och D strängarna.

• Ställ in A och D strängarna när E och A är i harmoni.

Tips & varningar

  • Använda en god kvalitet tuner för bästa resultat.
  • En vriden eller dåligt bugade mandolin hals kommer förstöra intonation. Denna process tar tid. Att patienten och göra små justeringar. Inte alla broar har hjul för justering.