Universalclimate.com

Manliga & kvinnliga prestation i matematik & vetenskap

Enligt Harvard University's Elizabeth Spelke, visar män och kvinnor ingen skillnad i deras inneboende fallenhet för matematik eller naturvetenskap. I sin artikel i "Amerikansk psykolog", avvisar Spelke flera aspekter av myten att hanar överträffar kvinnor i dessa ämnen.

Ursprung myten

Antagandet att män är bättre än kvinnor på matematik och naturvetenskap uppstod eftersom fler män än kvinnor studera fysik och teknik, och eftersom universiteten anställa fler män som matematik, naturvetenskap och teknik professorer.

Lärstilar

Medan du granskar tusentals studier, hittade Spelke fler likheter än skillnader i hur manliga och kvinnliga spädbarn lära sig om de mekaniska relationerna mellan objekt. Hon hittade även lite bevis som stöds hävdar att flickor excellerar i lärande om människor och känslor.

Genetiska skillnader

Spelkes studie fann att män och kvinnor visar lika fallenhet för färdigheter som involverar kärnan tankeprocesser i matematik. Det faktum att båda könen har liknande stiftelser för matematisk tanke antyder att inga genetiska skillnaden är på jobbet.