Universalclimate.com

Medicinska orsaker till hund Aggression

Medicinska orsaker till hund Aggression

Hundarnas aggression kan vara ett verkligt problem för hundägare. Ingen ansvarig hundägare vill att hennes hund morrande och nafsa på barn, vänner, grannar eller andra hundar. Hundarnas aggression är dock ibland helt oundvikligt, särskilt om du inte får din hund som en valp. De främsta orsakerna till aggressiva temperament hos hundar är otillräcklig socialisering som valpar och genetik (vissa hundar har fötts upp för att vara aggressiva). Det finns dock ett antal medicinska tillstånd som kan leda till aggressivt beteende hos hundar. Om din dator är normalt vänliga, bör du ta det till en veterinär för diagnos, bör det plötsligt börja agera aggressivt.

Encefalit

Enligt den North Carolina University College av Veterinary medicin, är encefalit"en av de vanligaste orsakerna till neurologisk sjukdom i veterinärmedicin." Encefalit är i huvudsak en inflammation eller hjärnan eller spinal cord. Symtomen varierar beroende på område i hjärnan som påverkas. Beteendemässiga förändringar, inklusive olika skärmar av aggression; förlust av koordination, inklusive obalans. depression; anfall; Head tilt; blindhet; och ansiktsförlamning är några av de vanligaste symtomen på encefalit. Det finns en mängd olika bakomliggande orsakerna till hjärnan inflammation, inklusive olika svampinfektioner, såsom valley feber; fästingburna sjukdomar, som Rocky Mountain spotted fever och Borrelia; bakteriella infektioner, såsom hjärnhinneinflammation; och virussjukdomar, som rabies och valpsjuka. I själva verket är den aggression som ofta förknippas med vissa av dessa sjukdomar faktiskt orsakas av den resulterande encefalit. Autoimmuna sjukdomar har också varit kända för att orsaka encefalit. Behandling innebär oftast olika mediciner, beroende på den specifika orsaken till inflammationen.

Sköldkörtelrubbningar

Sköldkörtelrubbningar är en annan vanlig orsak till aggressivitet hos hundar som har vunnit ökat erkännande bland veterinärmedicinska gemenskapen under de senaste åren. Hos hundar med hypotyreos producerar sköldkörteln för lite T3 och T4-hormoner, sakta ner kroppens funktioner; hundar med hypertyreos producerar alltför många T3 och T4 hormoner, påskynda kroppsfunktion. Det finns ett antal orsaker till sköldkörtel disorder (oftast genetisk) och bortsett från obefogad och plötslig aggression, symtom kan omfatta beslag, onormal olydnad, extrema undergivenhet, rädsla/nervositet, hyperventilation, ovanliga allergier/känslighet, päls/hud oordningen och en allmän förändring i beteende. Behandling innebär oftast olika läkemedel, såsom steroida, thyroidal och anti thyroidal droger, beroende på vilken typ av sköldkörteln dysfunktion.

Kemisk obalans

Precis som människor, kan hundar drabbas av kemisk obalans i hjärnan. Och precis som dessa obalanser kan orsaka aggression, depression och olika psykotiska sjukdomar hos människor, de kan leda till liknande förhållanden i hörntänder. Vanligaste leder en hund kemisk obalans till depression. Symtomen kan omfatta aggression, ångest, viktminskning, brist på aptit, överdriven utsöndring och en övergripande förändring i beteende och temperament. Behandling kan innebära att läkemedel, såsom fenobarbital, prozac och valium, samt beteende modifiera behandling. Observera att vad som verkar vara en psykisk störning i din hund kan också vara resultatet av okända förändringar i miljön eller ägande.