Universalclimate.com

När ska man börja Baby simma lektioner

Med korrekt lektioner, kan barn börja simma som spädbarn. Detta kan vara svårt att föreställa sig, men börjar tidigt kan bidra till att förhindra drunkningsolyckor incidenter. Är ingen helt säker från att drunkna, men ditt barn kan lära sig stegen för att vidta för att förhindra drunkna om de kommer att vara i den situationen. Med en liten exponering hemma och professionell simlektioner, kan bebisen börja lära sig att simma innan han ens kan gå.

Att införa vatten

Att introducera ditt barn till vattnet är ett avgörande steg innan du startar simlektioner. Om barnet inte är bekväm med vatten, då är han inte redo att börja simma lektioner. Hjälpa ditt barn bli acklimatiserad till vattnet genom att flytta barnet runt i badet på ryggen. Låt honom plaska och leka med sina leksaker. Börja att föra honom i en pool så snart som möjligt. Starta förälder och barnet simma lektioner så snart barnet är bekväm i vatten med dig.

När ska man börja lektioner

Enligt en intervju på Babycenter.com med med Libby Tucker, en simlärare som tävlar i överordnade och underordnade kurser, finns"det inga medicinska skäl att vänta tills ditt barn är vaccinerade. Dock börja de flesta pooler förälder och barnet simma klasser med ca 12 veckor." Simma skolor kommer att ha en Åldersspecifik klass för ditt barn. De flesta föräldrar går med i en över- och underordnade simma klass om barnet är under 3 år. När ett barn når 3, är han kompetent att uppmärksamma instruktören tillräckligt länge utan överinseende av en förälder. Detta är en lämplig ålder att börja enskilda formella simlektioner.

Vidta försiktighetsåtgärder

Undervisning ditt barn att simma kräver försiktighetsåtgärder och åtgärder för säkerhet. Om du går in i en pool, ska vattnet vara mellan 84 och 86 grader Fahrenheit. Om barnet börjar shiver, ta bort honom eller henne från vattnet omedelbart och Linda in honom eller henne i en filt. Tid i vattnet bör hållas kort först, cirka 10 minuter öka som barn blir mer bekväm. Ta inte ditt barn simma om han är sjuk.