Universalclimate.com

Neritic ekosystem

Sträcker sig över kontinentalsockeln som omger varje landmassan, neritic zonen består av grunda, kustnära hav rik på plankton och småfisk. Livnär sig på plankton, är dessa fiskar mat för större fiskar, inklusive hajar. Dessa arter återfinns i djupare oceanen, och ange neritic zon att mata.

Funktioner

Vattnet i den neritic zonen är under 200 fot djup. De får gott om solljus och är relativt varmt. Matas direkt av floder, dessa kustvatten varierar salthalten och få mineraler och organiska ämnen från landområde. Dessa villkor för stora populationer av plankton, krill och alger. Detta är de "producenter" som den nedre nivån i varje neritic ekosystem.

Funktion

Det stora antalet producenter är mat för små Stim-bilda fisk, tonfisk, makrill och sill. Kräft- och skaldjur äter även detta mikroskopiska liv, även om krabbor, havet kräftdjur och andra invånare av denna zon också äter små fiskar.

Betydelse

Neritic ekosystem

Myllrande av neritic zonplanerar fiskfoder människor, fåglar, däggdjur och hajar.

Sekundär och tertiär konsumenterna är större fisk, fiskätande fåglar, sälar och hajar. Alla dessa ange neritic zon på jakt efter byte. Till detta är de mänskliga fiskare som också ply vattnen i den neritic zonen. Som hajar, sälar och sjöfåglar lockas människor av tonfisk, sill och makrill---vital mat källor för många arter.