Universalclimate.com

Nymfparakit löss

Nymfparakit löss

Cockatiels som tillbringar all sin tid inomhus sällan kontrakt fågel löss, men de som umgås utanför eller bor i en utomhus voljär är mottagliga för löss. Det finns produkter som hävdar att förhindra löss och kvalster, men veterinärer föreslå sällan använder dem som de skulle vara farligare för fågeln än löss.

Identifiera löss

Löss är allmänt avlånga i form och kan ses i förstoring på undersidan av en nymfparakit wing eller svans. Löss finns vanligtvis på eller nära fjäder axeln.

Hotet

Löss är oftast inte mycket skadligt för fåglar. Fågel löss äter små portioner av fjädern, endast leder till ett allvarligt problem om de lämnas därhän.

Behandling

Cockatiels som misstänks ha löss bör tas till en aviär veterinär för behandling. Veterinären ordinerar oftast en medicinerad spray eller pulver som skall tillämpas varje 10 dagar för 40 eller 50 dagar.

Spridning

Fågel löss är specifika. Löss som har hittats på cockatiels kommer inte att spridas till andra fåglar, djur eller människor, men det är fortfarande en bra idé att ha alla fåglar i hemmet kontrolleras av en aviär veterinär.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Även om fågel löss slutföra sin livscykel på fjädrarna av deras värd fågel, är det fortfarande en bra idé att desinficera ett nymfparakit bur efter de har diagnostiserats med löss.