Universalclimate.com

Öknen sköldpadda Information

"Öken turtle" kan hänvisa till en av två arter i familjen Testudinidae--öknen Box Turtle och öknen sköldpaddan. Båda är infödda i sydvästra USA och Mexiko.

Storlek

Öknen sköldpadda Information

Öknen box sköldpaddor kan vara upp till 14 inches lång, och öken sköldpaddor är 9 till 15 inches lång. Hanarna är oftast större än honorna.

Diet

Öknen box sköldpaddor är allätare, äta växter, insekter och ibland carrion. Öknen sköldpaddor är strikt växtätare, varande på gräs, blommor, örter och några arter av kaktusar.

Avel

Öknen sköldpaddor parar sig på våren och hösten, och honan kan lägga två till tre kopplingarna av ägg per år, med varje koppling med tre till fem ägg. Öknen box sköldpaddor boet från maj till juli, och kommer att producera en koppling av två till åtta ägg.

Viloläge

Både öken box sköldpaddor och öken sköldpaddor övervintra i hålor under vintern.

Livslängd

Öknen Landsköldpaddor lever mycket längre än öken box sköldpaddor, med den tidigare lever 80 till 100 år och den senare bara leva upp till 25 år.