Universalclimate.com

Piano Jazz metoder

Ingen har någonsin lärt sig spela jazz piano utan första lära sig metoder för ackord struktur och harmonisk rörelse som definierar genren av jazz. Mest blivande jazzpianister lära sig dessa metoder genom praktisk tillämpning--lyssnar på andra jazz spelare, hitta en jazz piano mentor och lära sig grunderna i jazzmusik teori. Tangentbord färdigheter, kunskaper om ackord och grundläggande musikteori är byggstenarna i piano jazz metoder.

Färdigheter

Behärskning av tangentbord teknik ensam underlättar inte förmågan att master spela jazz. En virtuos jazzpianist måste förstå komplicerade ackord struktur, identifiera alla större och mindre skalor (inklusive blues skalan), veta när och hur att använda ackord substitutioner, äger förmågan att läsa ackord notation och tonarter, och vara väl förtrogen med teorin om harmoniska relationer.

Jazz är löst tänkt som en freestyle musikgenre på grund av dess icke traditionella gränser om ackord konstruktion och melodi mönster. Inom dess sammansättning frihet finns det dock en grund av tillämpad färdigheter och kunskaper i harmoni. Jazz piano metoder införliva både kunskap och tillämpade kunskaper.

Metoder

2-5-1 metod avser oftast spelade ackorden i jazz och bygger på de skala steg: 2-ackordet är byggd på skala steg; 5-ackordet på femte skala steg; 1-ackordet, kallas även tonic, är det första steget i skala. 2-5-1 metoden kan tillämpas på valfri tangent och tillåter pianisten att införliva nyckeln-av en låt utan att behöva läsa de skrivit musiken.

Cirkel av femtedelar (även kallad cykel av femtedelar) definieras av harmoniska rörelsemönster ackord. Det rör sig genom alla 12 nycklar och är den primära metoden för att lära sig ackord substitutioner och harmoniska relationer.

Komp är en metod av rytmiska ackompanjemang som kombinerar användandet av staccato och lång ackord, snabb single-note riff och rytmiska beats till accent musiken. Det används mestadels som en metod för stöd medan andra instrument spelar melodin.

Improvisation är allmänt definieras som den primära metoden att spela jazz. Det är konsten att skapa musik spontant genom att spela melodier utanför melodin, med kunskap om skalor, ackord, harmoni och rytm. Jazzpianister spelar ofta en improviserad melodin med sin högra hand medan komp sladdar med vänster.

Inversion är en metod för att flytta tonerna i ett ackord upp eller ned, kallas ibland vända ackordet. Invertera ackord på piano skapar olika timbre (tonal kvalitet) som kompletterar andra instrument och håller full ackord från klingande för mörk eller för ljus.

Stride Piano använder båda händerna spela rytmiskt, med vänster hand spela enstaka anteckningar i registret bas och ackord i registret över tenor, medan högra spelar melodi linjer. Stride piano metoden är en avkomma till metoden ragtime piano.

Lockhand, även kallad block ackord, är en mer restriktiv jazz piano metod eftersom hand placering på tangentbordet är exakta. Full ackord spelas tätt tillsammans med båda händerna med tummen förreglad.

Typ av jazz är att expandera och utvecklas. Som individuella och kollektiva kreativitet expanderar, är nya piano jazz metoder säker på att hitta sin väg till genren.