Universalclimate.com

Prevalensen av Hjärtmask sjukdom

Prevalensen av Hjärtmask sjukdom

Hjärtmask sjukdom är en svår och ofta dödlig parasitsjukdom som orsakas av masken, Dirofilaria immitis. Denna parasit anses vara ett världsomfattande kliniska problem. Den enklaste behandlingen för hjärtmask är förebyggande.

Orsakar

Hjärtmask sjukdom orsakas av en parasitisk mask som en mygga från värd till värd. En gång inuti värden--katt, hund eller andra däggdjur--det liv i hjärtat och pulmonell artärer av djuret.

Symtom

Symtomen är hosta och andningssvårigheter, trötthet och viktminskning.

Upptäckt

Hjärtmask kan upptäckas genom blodprov, ultraljud eller röntgenundersökning. Det rekommenderas att alla hundar rutinmässigt kontrolleras varje vår.

Prevalensen

Det är vanligare i stater där värmen och luftfuktigheten tillåter myggor att frodas. Enligt ASPCA, "sjukdomen har setts i alla stater utom Alaska," och är vanligast i eller på östkusten, södra USA och Mississippi River Valley.

Förebyggande

Förebyggande av Hjärtmask sjukdom kan uppnås genom en månatlig Tuggtablett.

Behandling

För närvarande finns behandling för hundar med ett läkemedel som kallas en adulticide, medan ingen behandling är tillgänglig för infekterade katter.