Universalclimate.com

Propan skärande instruktioner

Propan skärande instruktioner

Propan facklor kan användas för att klippa plåt på ungefär på samma sätt en MAPP eller acetylen torch kan. Bränslet skapar en låga, som värmer upp metall; sedan blåser en ständig ström av syre smält metall från snittet. Propan brinner inte lika varmt som MAPP gas eller acetylen, men kan användas för många av samma ändamål. Eftersom lågan inte är så varmt, tar det ofta längre tid att skära metaller med propan.

Instruktioner

• Stäng ventilen fackla justering på sidan av ficklampan och håll munstycket från dig. Vrid ventilen på propan tank till vänster för att öppna flödet av propan. Antända ficklampan och justera lågan till 10-15 psi med fackla justering ventilen.

• Öppna flödet av syre på syre tank ventilen till 20 psi.

• Håll facklan 6-8 inches från metallen och köra lågan över ett område flera inches lång tills du ser metallen börjar pöl. Om metallen inte är att vara blåst från snittet av syre, långsamt öka flödet till mellan 30 och 40 psi.

• Fortsätt att flytta propan fackla ned några inches i taget tills det är klippt. Det kan ta flera minuter för varje nytt område att värma upp och börja smälta.