Universalclimate.com

Råd om bra Disco planritningar

Från trasig linoleum classy fjädrande golv kommer disco dansgolv i alla former och storlekar. När det gäller planritningar för din discokula på golvet, försöka uppnå en estetiskt tilltalande design med säker tillgång och använda.

Open Space

En bra disco planritning har en öppen plats som är stort nog för de flesta av klubbens beskyddare att dansa vid varje given tidpunkt. En enorm tomma dansgolv kan dock föga inbjudande. Tänk på hur man kan bryta upp golvytan som du har tillgängligt för dans. Det är möjligt, undvika att använda steg eller andra byggnaden egenskaper som kan vara snubblade över i mörkret.

Spärra tillgången

I ett diskotek vill beskyddare vanligtvis resa lätt mellan dansgolvet, sittgruppen, baren och badrummen. Designa din dansgolvet så att tillgång till baren inte är genom dans området. Också ge tillräckligt med utrymme runt baren för människor att vänta utan att vara i vägen för annan trafik eller dansare.

Fire utgångar

Disco planritningen måste följa alla tillämpliga byggnad och säkerhet koder. Se till att elden utgångarna är lättillgängligt och tydligt markerad--aldrig blockera brand utgångar med möbler eller andra hinder.