Universalclimate.com

Rättigheter & ansvar av en Christian Daycare

Rättigheter & ansvar av en Christian Daycare

Barn dagvård förfaranden omfattas av federala och statliga förordningar. Många dag bryr sej är religiösa eller tro-baserade i naturen. Kristna dag bryr sig, till exempel är vanligen associerat med en kristen kyrka eller organisation. Kristna dag bryr sig har vissa rättigheter och skyldigheter enligt lagen.

Registrering och licensieringen

Kristna dag bryr sig är skyldiga att arbeta under statens lagar, som varierar både registreringen och licensieringen. Vissa stater kräver alla barn dag vårdgivare att få licensieringen, medan andra stater endast kräver centra och grupp att komma licensieringen. Informella vårdgivare i dag, efter skolan hem dag bryr sig eller hem dag bryr sig där en stay-at-home förälder klockor några ytterligare barn, kan endast åläggas att registrera, i vissa stater. Vidare, vissa stater undanta Christian och religiöst anknutna dag vårdgivare från licensieringen. En kristen dagvård ansvar att registrera och få licens beror på den stat där de verkar.

Kuponger

Licensierade kristna dagvård leverantörer är skyldiga att acceptera kuponger eller intyg om betalning från staten eller lokala myndigheter för en förälder för barnpassning. Enligt den amerikanska Department of Health och Human Services, kan licensierade tro-baserade organisationer inte välja bort verifikation program. Dag bekymmer måste acceptera kuponger från berättigade familjer. Emellertid kan registrerade (men olicensierade) dagvård program välja att inte delta i program för verifikationen.

Antagningen

Christian och andra trosbaserade dag vårdgivare som använder programmet barn vård kupongen får inte vara diskriminerande på grundval av tro när släppa in barn i program. Kristna dagvård verksamhet kan, inom vissa gränser, ge företräde för medlemmar inom den organisation eller kyrka som dagvården är knuten, men dagvården kan inte neka barnet tillträde genom tro eller religion att barnets familj.

Uthyrning och program

Kristna dag bryr sig förbehåller sig rätten att anställa prioritera medlemmar inom den organisation eller kyrka som dagvården är knuten. Dessutom behålla kristna dag bryr sig rätten att ha program som är religiösa i naturen, även om den inskrivna barn familjer praktiken en annan eller ingen tro. Specifikt, kan dagvård program inkludera religiösa kursplaner, undervisning, gudstjänst och böner.