Universalclimate.com

Rock cykel Information

Rock cykeln är den process genom vilken planeten återvinner och ändrar ett slags rock in i another kontinuerligt.

Typer

De tre typerna av bergarter inblandade i rock cykeln är Magmatiska bergarter, sedimentära bergarter och Metamorfa bergarter.

Process: metamorfa

Metamorphic vaggar är rock djupt under jordytan som är under intensiv värme och tryck. Metamorphic vaggar kan smälta, blir magma och cool i magmatisk bergart eller blivit utsatt och genom vittring och erosion blivit sedimentära bergarter.

Process: magmatiska

Magmatisk bergart består av magma från vulkaner som har nått ytan och kyls tills det är sten. Magmatiska bergarter kan bli uppvärmd genom olika processer och återigen bli metamorphic vaggar eller genom vittring och erosion, delas upp i sediment som blir packad och blir sedimentära bergarter.

Process: sedimentära

Sedimentära bergarter är rock som--genom komprimering och cementering--består av bitar av magmatiska och Metamorfa bergarter. Genom erosion och vittring kan det bryta upp igen och bli sediment att komprimeras igen eller det kan övergå till metamorphic vaggar på grund av värme och tryck.

Tidsram

När det gäller geologi händer ingenting "snabbt." Det kan ta många hundratals, tusentals eller till och med miljontals år att göra det genom hela cykeln.