Universalclimate.com

Rödklöver biverkningar hos katter

Rödklöver biverkningar hos katter

Rödklöver är ett läkemedel som hjälper bota cancer eller tumörer, hudsjukdomar, ulcerationer och andra sjukdomar inte bara människor utan i husdjur också. Bra saker kan dock ofta ha en negativ sida; i det här fallet kan medicinalväxt orsaka biverkningar hos katter och andra husdjur. Dessa biverkningar varierar beroende på situationen.

Även om Rödklöver har använts i hundratals år som medicinalväxt, fortsätter den att ha vissa biverkningar som bör beaktas innan örten ges till katter.

Toxicitet

Liksom de flesta läkemedel, naturläkemedel eller kemiska är Rödklöver giftigt när det ges i stora mängder. Men det kan vara ganska svårt att avgöra hur mycket räcker och hur mycket är redan giftiga. Det bästa du kan göra är inte att medicinera katten utan ordentliga instruktioner från en veterinär. Rådfråga en veterinär och följa hans instruktioner på mängden medicin och frekvensen att medicineringen används för att förhindra överdosering.

Ägare glömmer ibland, om de redan har gett katten sin medicin så att de ger katten medicinering två gånger. Göra en medicin schemalägga och markera det när dosen administrerades redan.

Missfall

Dräktiga djur behandlas med Rödklöver eller de tillåtet att beta på dessa växter (som boskap) har observerats för att ha svårigheter att nå full sikt, enligt webbplatsen EarthNotes. Således är det bäst att hålla gravida katter från Rödklöver.

Infertilitet

Djur som ätit eller behandlades med detta örtmedicin kan ha svårt att bli gravid alls. Ägare som planerar avel sina katter rekommenderas således att hitta andra läkemedel för att behandla sina krämpor än risk att göra dem infertila i processen.

Blödningen

Kumarin, den kemikalie som spelade en avgörande roll för utvecklingen av warfarin, upptäcktes i klöver. Denna antikoagulant används för behandling av blodpropp; Således kan det orsaka blödningar. Alltså, så mycket som möjligt, rödklöver måste hållas borta från katter och djur att undvika blödningen.

Allergier

Katter känsliga för salicylsyra eller de som tar kortikosteroider eller icke-steroida läkemedel bör inte administreras Rödklöver kan orsaka interaktioner med läkemedel och allergier på katten.