Universalclimate.com

Roll av statistik i kvalitativ analys

Kvalitativ forskning anses normalt "mjuka" eftersom det fokuserar på subjektiv tolkning av data. Men när väl, kvalitativ forskning har många fördelar.

Definition

Kvalitativ forskning är en form av studie som ser på naturen, styrkor och interaktioner av variabler. Man försöker svara på frågan "Vad?" snarare än "Hur ofta?" studerade i kvantitativ forskning.

Identifiera variabler

En av de grundläggande användningarna av kvalitativ analys är dess förmåga att identifiera variabler för kvantitativa test. Kvantitativa forskningsmetoder är alltför ofta anställda innan stor uppmärksamhet har givits till vad bör studeras.

Berika nummer

Kvalitativ forskning är ofta används för att berika resultaten från kvantitativa studier. Kvantitativa studier visar endast förekomst; kvalitativa metoder kan ge en fingervisning om den bakomliggande orsaken.

Triangulering

Mer och mer dubbelmarkera kvalitativ forskning kvantitativa resultat. Denna typ av "triangulering" kan bidra till att statistiska slutsatser är faktiska korrelationer-- och inte bara tillfälligheter.

Som en ersättning

Vissa frågor behandlas bättre med kvalitativa metoder. När man tittar på frågor med många variabler, som den globala uppvärmningen, eller de som kräver en studie om orsakssamband, till exempel varför depression är allt vanligare, ger kvalitativa metoder ett sätt att göra detta.